• PATHUM THANI HOSPITAL
 • PATHUM THANI HOSPITAL
 • PATHUM THANI HOSPITAL

"30 บาท รักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว"

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญชวน 30 บาท รักษาทุกที่ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ สะดวกรวดเร็วใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ไม่ว่าสิทธิ์บัตรทองจะอยู่ที่ไหนยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็เข้ามาใช้บริการได้ทันที!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่ม 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
fammedpth

เวชศาสตร์ครอบครัว

เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลปทุมธานี ได้นำแนวทางจากหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยฉบับพ.ศ.๒๕๖๒ มาพัฒนาเป็นแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐานสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อมุ่งหวังให้ สถาบันฝึกอบรม,ผู้ให้การฝึกอบรม,ผู้รับการฝึกอบรมทุกประเภท สามารถใช้แผนการฝึกอบรมนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางคลินิกที่มุ่งไปสู่การประกอบเวชปฏิบัติในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวได้ [รายละเอียดคลิก]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งบทดลองมิย.67
 • งบทดลองพค.67
 • งบทดลองเมย.67
 • งบทดลองมีค.67
 • งบทดลองกพ.67
 • งบทดลองมค.67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 39 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • งบทดลองธค.66
 • รับสมัครงาน

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17 อัตรา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
 • ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา
 • หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 • ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 2567
 • ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา
 • ประกวดราคาและสอบราคา

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 347 รายการ
 • ประกาศร่างประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องผ่าตัดโฮลเมียมเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับผ่าตัดสลายนิ่วและต่อมลูกหมาก
 • ประกาศร่างประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 3 มิติ
 • ประกาศร่างประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่
 • ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาส่วนหลังพร้อม Laser
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานจุลทรรศนศาสตร์ พร้อมน้ำยาตะกอนปัสสาวะจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาฯ จำนวน 5 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติงานภูมิคุ้มกันและอณูชีววิทยา พร้อมน้ำยาตรวจหา Infectious test จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 • โภชนาการต้องรู้

  knowledge_act

  ความรู้สุขภาพ

  🚗ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการเดินทาง ตรวจสภาพรถพร้อมใช้งาน ❌ เมา ง่วง ไม่ขับ ❌ มีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 🚑เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.สายด่วน 1669🚑 🏥ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลปทุมธานี